ساخت یک ستون مارپیچ در ۳dmax

تصویری از مسجد وکیل با ستونهای مارپیچی، در این پست یکی از این ستون‌ها را شبیه سازی می‌کنیم

۱- یک ستاره با فرمان Star در صحنه قرار دهید.

۲- در قسمت اصلاحات پارامترهای ستاره را همانند تصویر تغییر دهید.

۳- یک اصلاحگر Extrud به ستاره اضافه و ارتفاع آن را تنظیم کنید. سگمنت‌های ارتفاع هم باید زیاد شود. در اینجا ما عدد ۳۰ را در نظر گرفتیم.

۴- یک اصلاحگر Twist به موضوع اضافه و زاویه آن را تنظیم کنید. این اصلاحگر برای پیچاندن موضوعات بکار میرود.

۵- از موضوع ساخته شده یک کپی برای بالا و یک کپی برای پائین ستون ایجاد و اصلاحگر Twistرا از آن دو حذف کنید . ارتفاع Extrud آنها را نیز تنظیم نمائید.

۶- با قرار دادن دوقسمت بالا و پائین در جای صحیح ستون کامل میشود.

۷-بعد از رندر چیزی شبیه این تصویر خواهید داشت.