ساخت یک لیوان در ۳dmax

در این تمرین کوتاه با استفاده از Line  و چند اصلاحگر مدل یک لیوان دسته دار را می‌سازیم.

۱- به کنترل پنل رفته و از قسمت shapes گزینۀ line  را انتخاب کنید

۲- با استفاده از فرمان line  یک شکل مانند تصویر زیر ترسیم کنید، اندازه و فاصلۀ بین خطوط به انتخاب خود شماست.

۳- در زیر مجموعه Geometry به وسیله فرمان fillet  گوشه‌های شکل را منحی می‌کنیم.

۴- یک اصلاحگر Lathe  به شکل اضافه کنید تا شکل ما تبدیل به حجم سه‌بعدی مانند استوانه شود. این اصلاحگر از اشکال دو بعدی حجم‌هایی به شکل خراطی شده ایجاد می‌کند. برای دیدن خطوط یا لبه های ایجاد شده گزینه Edged faces را در منوی داخلی نمای پرسپکتیو فعال کنید.

۵- برای بوجود آوردن مربع‌های کوچک روی بدنه که ما از دو تای آنها به عنوان جای دسته استفاده خواهیم کرد، باید تمام خطوط لبۀ عمودی لیوان را انتخاب کنید و با استفاده از فرمان  Connect و انتخاب عدد ۵ ، خطوط لبۀ افقی را بوجود آورید.

۶- در این مرحله جای دسته لیوان را مشخص میکنیم . مانند تصویر دو قسمت مشخص شده را انتخاب کنید و با استفاده از فرمان Inset و وارد کردن عدد ۰٫۵ داخل این دو مستطیل انتخاب شده ، مستطیل کوچک دیگری واردمیکنیم تا محل چسبیدن دسته به بدنه مشخص شود.

۷- در این مرحله دسته لیوان ساخته می‌شود. ابتدا مطمئن شوید که گزینه polygon فعال است و چهارگوش بالایی که قرار است دسته لیوان را بسازد انتخاب شده باشد. سپس در قسمت Edit Polygons روی مربع مقابل Hinge from edge کلیک کرده تا گزینه های آن نمایان شود. توسط قسمتی که با عددد ۳ مشخص شده در واقع به برنامه محل مرکز قوسی که قرار است دسته لیوان را بسازد معرفی میکنیم، روی آن کلیک کرده و بعد مکان مرکز قوس را کلیک میکنیم. اگر این کار را در نمای front انجام دهید راحت‌تر است.

۸- حالا در همان حال برای زاویه مقدار ۱۶۰ و تعداد اتصالات عدد ۵ را وارد کنید و ok کنید. مانند شکل دسته ایجاد می‌شود.

۹- برای اتصال پایین دسته به بدنه از فرمان Bridge  استفاده میکنیم . با انتخاب این فرمان و استفاده از موس این کار انجام می‌شود. روی انتهای دسته کلیک کنید و همزمان با نگه داشتن دکمه چپ موس نشانگر موس را کشیده و روی چهارگوش پایینی کلیک مجدد کنید. در این حال انتحای دسته به لیوان وصل می‌شود.

۱۰- در پایان کار برای صاف و یک‌دست شدن لبه‌ها از اصلاحگر TurboSmooth استفاده می‌کنیم و مقدار ۲ را برای آن در نظر می‌گیریم.

بعد از اختصاص نوع جنس، نورپردازی و رندر چیزی شبیه شکل زیر خواهیم داشت.

با تشکر