ساخت یک مکعب روبیک در ۳ds max

۱- در منوی کنترل پنل Extended Primitives  را انتخاب کنید و از لیست آن روی ChamferBox  کلیک کنید و یک موضوع جدید در صحنه خلق کنید. بعد به پنل اصلاحات رفته و اندازۀ اضلاع آن را ۵۰ قرار دهید . بقیۀ مقادیر هم مطابق شکل باشد کافی است.

۲- روی موضوع کلیک راست کنید و از منوی باز شده Convert to Editable Poly را انتخاب کنید تا موضع تبدیل به یک Poly  قابل ویرایش شود.

 

۳- زیرمجموعه polygon  را انتخاب کنید و با نگه داشتن کلید Ctrl  تمام اضلاع مکعب را انتخاب کنید.

۴- مربع مقابل ابزار Inset را انتخاب کنید و اندازه ها را مانند تصویر وارد کنید و دکمه تایید را بزنید.

 

۵- حالا  مربع مقابل Extrude را انتخاب کنید و اندازۀ آن را ۱ قرار دهید. با این کار سطوح اضلاع مکعب برجسته می شوند.

 

۶- تمام سطوح مکعب را با هم انتخاب کنید . به قسمت Polygons Material IDs بروید و در قسمت set IDs عدد ۱ را وارد کنید  و Enter صفحه کلید را فشار دهید. با این کار تمام موضوع ما دارای یک کد شناسایی متریال میشود که در مرحله بعد دوباره آن را اصلاح میکنیم.

 

۷- مکعب ما دارای شش وجه و یک بدنه است. با اختصاص عدد ۱ به بدنه ما نیاز به شش عدد دیگر برای شش وجه مکعب داریم . یکی از  سطوح مربوط به یکی از اضلاع را انتخاب میکنیم و در قسمت Set IDs  عدد ۲ را وارد میکنیم و کلید Enter روی صفحه کلید را فشار میدهیم. به این ترتیب کد شناسای ۲ به این سطح اختصاص پیدا میکند. برای بقیه سطوح هم باید همین کار را با اعداد ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ انجام دهید تا هر ضلع از مکعب یک عدد اختصاصی داشته باشد.

۸- حالا باید به هر کد شناسایی یک جنس جدا اختصاص دهیم. برای این کار باید از Multi/Sub-Object  در پنجره متریال استفاده کنیم. مطابق شکل Material Editor را باز کنید. روی standard کلیک کنید تا نوع متریال را عوض کنید. گزینه Multi/Sub-Object  را انتخاب کنید و ok کنید.

 

۹- حالا روی Set Number کلیک کنید و عدد ۷ را وارد و ok کنید.

 

۱۰- در این متریال ساخته شده ما دارای ۷ متریال جدا گانه هستیم که هر متریال با یک شماره ID  مشخص شده . وقتی این متریال به یک موضوع داده شود هر متریال به ID  نظیر خود در موضوع ساخته شده اعمال میشود. با تغییر رنگ یا جنس هر ID  بدنه را سیاه و بقیه رنگها را متنوع قرار دهید. و جنس ساخته شده را به مکعب نسبت دهید. با این کار یک مکعب با شش وجه رنگارنگ ایجاد میشود. در مرحله بعد، این مکعب را در یک آرایه، کپی میکنیم تا به ص