ساخت یک پایه نوارچسب در ۳ds max

در مدل‌سازی استفاده از جمع یا تفریق کردن موضوعات از همدیگر روشی متداول و نتیجه این…

ساخت یک مکعب روبیک در ۳ds max

در مدل سازی کامپیوتری گاهی لازم است تا یک قطعه به دفعات تکرار شود. مکعب روبیک…

ساخت یک گلدان مارپیچی در ۳ds max

Edit Poly یکی از ابزارهای قوی مدل‌سازی در گرافیک کامپیوتری است که ۳ds max از آن…

ساخت یک چرخ‌دنده در ۳ds max

از روشهای مدل‌سازی در کامپیوتر، اصلاح حجم‌های سه بعدی ابتدایی و تبدیل آنها به مدل‌های پیچیده‌تر…

ساخت یک لیوان در ۳dmax

یکی از روشهای مدل‌سازی در کامپیوتر استفاده از اشکالی است که با خطوط ترسیم می‌شوند و…

ساخت یک ستون مارپیچ در ۳dmax

برای شبیه سازی قسمتهای مختلف یک سازه معماری از روشهای مختلفی میتوان استفاده کرد. ابزارهای بکار…