ویدئو مدلسازی گلدان مشبک با استفاده از استوانه و polygon در ۳ds max

با استفاده از یک استوانه و تغییر شکل آن و استفاده از ابزارهای polygon و اصلاحگرها…