ساخت یک گلدان مارپیچی در ۳ds max

Edit Poly یکی از ابزارهای قوی مدل‌سازی در گرافیک کامپیوتری است که ۳ds max از آن…